Läs en bok!

Vy över vackra Jönköping. Foto: Pressbild Destination Jönköping

Jönköping prioriterar bilen – och drar en vals

Jönköpings kommun drar i mars 2014 igång bygget av en ny bussgata. Men var finns prioritet för cyklister, och varför håller man sig inte till sanningen?

Under gårdagen höll Jönköpings kommun ett informationsmöte för närboende till den nya bussgata, som ska öka resandet med kollektivtrafik. Nog för att detta möte inte har skyltats särskilt väl, och att det skulle vara för boende i närheten kan och bör också ifrågasättas. Det är en hel stad som berörs av detta bygge – inte bara boende i närheten.

Men vad gnäller jag om? Det bör väl vara positivt att det faktiskt byggs för att öka kollektivtrafiken och minska resandet med bil. Naturligtvis är det så – om det nu hade varit fallet. Men tyvärr skiter Jönköpings kommun ännu en gång i någon annans balja. Och kommer det som en skräll att det är cyklister som får ta smällen även denna gång?

Jönköpings kommun drar i mars 2014 igång bygget av en ny bussgata. Men var finns prioritet för cyklister, och varför håller man sig inte till sanningen?

Vad är det då som händer? Nya bussfiler byggs alltså för att kommunen menar sig vilja öka resandet med kollektivtrafiken. Men frågan är om någon har tänkt igenom var de vill se konverteringen. Vem är det som ska börja resa med buss, och var ligger problemet? Jag kanske ska ta det från början. Jönköpings kommun har befolkningsmässigt ökat kraftigt (procentuellt alltså) det senaste decenniet. Resultatet är en alltmer ohållbar trafiksituation där bilköer stannar upp trafiken fullständigt under dygnets rusningstimmar. Med en ökande befolkningstillväxt är det självklart att den nuvarande trafiksituationen är akut. Vägnätet är inte dimensionerat för den här typen av trafik. Något måste alltså göras.

Och det är här som resandet med kollektivtrafik måste ökas. Det rimliga och enda vettiga alternativet är naturligtvis att det är de utrymmeskrävande transportalternativen som får ge plats och förändra sina resvanor. Men inte i Jönköping. Som det går se på bilden ovan så kommer den idag fyrfiliga bilvägen även efter ombyggnationen att vara… fyrfilig.

Varifrån tas utrymmet?

Det säger naturligtvis sig självt att det inte går att trolla fram utrymme när det är bebyggelse på båda sidorna. Så var ska då utrymmet tas ifrån? Enligt Henrik Zetterholm på stadsbyggnadskontoret kommer det inte att drabba cyklister och fotgängare. Faktum är att bygget inte ens ska påverka cykelbanan.

Var Jönköpings kommuns prioriteringar ligger rådet det knappast någon tvekan om längre. Kollektivtrafiken ska byggas ut och biltrafiken får inte störas.
– Det kommer att bli en marginell påverkan på biltrafik och framkomlighet, säger Henrik Zetterholm.
Se där ja, marginell påverkan för biltrafiken. Men vad händer då med cykeltrafiken på platsen? Är det ens en prioriterad cykelväg? Låt oss titta på cykelkartan för Jönköping. Området det gäller är sträckan precis öster om det som heter Munksjön. Alltså, ett cykelstråk. Faktum är att det är ett högt trafikerat cykelstråk.

Karta över trafiknätet i Jönköping

Så långt allting gott. Det här är alltså en satsning för att öka resandet med kollektivtrafiken, och kommunens representant lovar att det här inte kommer påverka cykeltrafiken, och att biltrafiken bara kommer störas marginellt. Det låter nästan som att bussgatan ska byggas på en ödetomt snarare än mitt Jönköpings mest trafikintensiva rondeller.

Sanningen då?

Låter något för bra för att vara sant, då är det troligtvis också för bra för att vara sant. Det är inte möjligt att sådant ingrepp i infrastrukturen inte kommer medföra några problem för trafikanter. Men vilka är det då som får betala för kalaset? Jag tror att det är dags för dig, som inte känner till Jönköping oerhört väl, att se hur cykelvägen (som Jönköping kallar det) ser ut. Alltså en av Jönköpings mest använda ytor för cykling. Har du följt oss på bloggen så minns du säkert projektet med stolpen som stod mitt i cykelbanan. Exakt denna sträcka är det. Så här ser det ut idag.

Äntligen är stolpen i cykelbanan flyttad. Kvar återstår endast en liten hög kallasfalt. Definitivt betydligt lindrigare att köra in i den än att ta en stolpe.

Vi talar alltså om tre meter gång- och cykelbana – ej avgränsat dessutom. Allt som skiljer dessa åt är en linje. Som cyklist har man alltså 1,5 meter att cykla på, och ett möte på denna sträcka är tight. Väldigt tight. När man ser denna bild blir det dessutom ännu mer tydligt att det kommer vara fullständigt, totalt omöjligt att trycka in två bussfiler här – samtidigt som biltrafiken får behålla sina fyra filer och GC-väg inte ska påverkas.

Sanningen är naturligtvis att Henrik Zetterholm på stadsbyggnadskontoret bara drog en vals när han ställdes till svars för de satsningar som nu ska göras. Sanningen är mindre smickrande. Så här säger Peter Gustafsson, kollektivtrafikutvecklare i Jönköping:
– Som regel bygger vi inte GC-vägar under 3,00 m där så tillåter. I detta fall, tvingas vi dessvärre, på vissa ställen minska bredden något på GC-vägen.

Vi har alltså två skilda påståenden. En säger att den inte kommer påverkas, den andra medger att bredden kommer minska ”något”. Vad nu detta ”något” betyder, det är dock högst oklart. Troligtvis talar vi om en rejäl minskning av bredden.

Här ser vi alltså en planering av infrastrukturen som inte har någon som helst grund i en tydlig struktur. Allt görs ad hoc, och ingen verkar ens reflektera över vikten av ordentliga cykelvägar. Jönköping säger rakt ut att trafiksituationen är ohållbar, men det är cyklisterna som är problemet – inte bilarna.

Kära Jönköpings kommun, när ska ni börja ta cyklingen på allvar? Det är den som är räddningen för trafiksituationen, inte problemet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *