Bike Life värnar om din integritet och ser till att behandla dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har som användare av vår webbplats.

  1. Personuppgifter som samlas in Vi samlar in viss information om dig när du besöker vår webbplats. Denna information kan omfatta din IP-adress, webbläsartyp, enhetstyp, operativsystem, geografisk plats och information om hur du interagerar med vår webbplats.Vi samlar inte in några personuppgifter förutom de data som Google Analytics och Meta Pixel samlar in per automatik. Dessa data används endast för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att optimera marknadsföringen av vårt innehåll.
  2. Behandling av personuppgifter Vi behandlar endast personuppgifter i syfte att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att optimera marknadsföringen av vårt innehåll. Vi delar inte personuppgifter med tredje part och lagrar inte personuppgifter på våra servrar.
  3. Säkerhet Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Vi ser till att alla personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och att endast behöriga personer har tillgång till dem.
  4. Dina rättigheter Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter och begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära att behandlingen avbryts eller begränsas.
  5. Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@bike-life.se.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.